Laki- ja veroneuvonta

Maksuton neuvontapalvelu

Tarvitsetko tietoa verotuksesta, taloushallinnosta, työsuhteista tai yrityksen kauppasopimuksista? Haluatko tietää enemmän Euroopan unioniin liittyvistä kysymyksistä? Kysymyksiisi vastaa kauppakamarin maksuton laki- ja veroneuvonta.

Keski-Suomen kauppakamarin jäsenenä voit hyödyntää maksutonta neuvontaa laki- ja talousasioissa. Kysymyksiisi vastaavat yritystoimintaan erikoistuneet keskisuomalaiset lakimiehet ja tilintarkastajat. Voit ottaa suoraan yhteyttä yhteistyökumppaneihimme tai lähettää kysymyksesi kauppakamariin: neuvonta@centralfinlandchamber.fi.

Kysy ennen kuin teet virheitä!

Maksutonta laki- ja veroneuvontaa

Asianajo- ja lakiasiaintoimistot

Asianajotoimisto Eversheds Sutherland, Jyväskylä

Puh. 010 232 7818
www.eversheds-sutherland.com
Yhteyshenkilö: Vesa Kokko

 • työ- ja kauppaedustajaoikeus
 • ulkomaankauppa- ja sopimusoikeus
 • yritysjärjestelyt
 • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt
 • sukupolvenvaihdokset

Asianajotoimisto Halonen, Lakka & Tuomi Oy, Jyväskylä

Puh. 010 322 1890
www.hltlaki.fi
Yhteyshenkilö: Markku Halonen

 • työoikeus
 • sopimusoikeus
 • vahingonkorvausoikeus
 • yleisjuridiikka
 • perintöoikeus
 • rikosoikeus
 • yrityssaneeraus/konkurssioikeus

Asianajotoimisto Jarmo Suonpää Ky

Puh. 0400 647 606
www.suonpaa.fi
Yhteyshenkilö: Jarmo Suonpää

 • yhtiö- ja sopimusoikeus
 • yrityssaneeraus ja konkurssit
 • vahingonkorvaus
 • oikeudenkäynnit
 • perhe- ja rikosoikeus

Asianajotoimisto Järvinen & Co Oy | WinLaw

p. 0500 542 766
www.winlaw.fi
Yhteyshenkilö: Marja-Liisa Järvinen

 • yhtiö- ja sopimusoikeus
 • yritysjärjestelyt ml. sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat
 • rahoitus ja pääomamarkkinat
 • EU- ja kilpailuoikeus
 • julkiset hankinnat
 • teknologia
 • vero-oikeus
 • työoikeus
 • insolvenssioikeus
 • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Asianajotoimisto Pro Juridica Oy, Jyväskylä

Puh. 020 7551 490
www.projuridica.fi
Yhteyshenkilö: Juuso Tuppurainen

 • kotimainen ja kansainvälinen sopimusoikeus
 • yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt
 • teknologia, media ja telekommunikaatio
 • tietosuoja
 • työoikeus
 • insolvenssioikeus
 • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Smartius Oy, Jyväskylä

Puh. 040-778 8935
www.smartius.fi
Yhteyshenkilö: Paula Saarenpää

Liikejuridiikan palvelut:

 • Start-up -yrityksille
 • Kasvu- ja kansainvälistyville yrityksille
 • Vakiintuneille yrityksille ja organisaatioille
 • Pääomasijoittajille

Kansainvälisen yhteistyöverkostomme avulla palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman tapahtuvissa liiketoimissa


 

Patenttitoimistot

Patenttitoimisto Kespat Oy, Jyväskylä

Puh. 010 229 2850
www.kespat.fi
Yhteyshenkilö: Kimmo Helke

 • immateriaalioikeudet yleisesti
 • patenttioikeus
 • tavaramerkkioikeus
 • mallioikeus

Tampereen Patenttitoimisto Oy, Jyväskylä

Puh. 010 2272 684
www.berggren.fi
Yhteyshenkilö: Terhi Nykänen

 • aineettomat oikeudet (IPR) liiketoimintalähtöisesti
 • keksintöjen tunnistaminen
 • suojaus ml. patentti, tavaramerkki, malli
 • tutkimukset ja selvitykset ml. toiminnanvapaus
 • valvonta, riskit, sopimukset
 • kaupallistaminen

KHT-tilintarkastusyhteisöt

Ernst & Young Oy, Jyväskylä

Puh. 0400 377 555
www.ey.com/fi
Yhteyshenkilö: Petri Korkiamäki

 • taloudelliset asiat
 • kirjanpito
 • verotus

DHS Oy Audit Partners, Jyväskylä

Puh. 0400 522 217
www.dhsaudit.fi
Yhteyshenkilö: Arto Saarinen

 • tilintarkastus
 • kirjanpito
 • taloushallinnon erityiskysymykset
 • välitön ja välillinen verotus
 • yritysjärjestelyt
 • arvonmääritykset
 • omistajan- ja sukupolvenvaihdokset
 • venäläisen kirjanpidon kysymykset

KPMG Oy Ab, Jyväskylä

Puh. 020 760 3000
www.kpmg.fi
Yhteyshenkilö: Johanna Gråsten

 • tilintarkastus
 • kirjanpitokysymykset
 • kotimainen ja kansainvälinen verotus
 • siirtohinnoittelu
 • sopimukset
 • yritys- ja rakennejärjestelyt
 • talous-, rahoitus- ja IT-neuvonta
 • organisaation ja henkilöstön kehittäminen
 • sukupolvenvaihdokset
 • IFRS-kysymykset

PricewaterhouseCoopers Oy, Jyväskylä

Puh. 020 787 7040
www.pwc.fi
Yhteyshenkilö: Jukka-Pekka Vihinen

 • taloudelliset asiat
 • kirjanpito
 • verotus

SYS Audit Oy, Jyväskylä

Puh. 010 420 2250
www.sysaudit.fi
Yhteyshenkilö: Jukka Sorjonen

 • tilintarkastus
 • omistajayrittäjien verotus
 • arvonmääritykset
 • yleisten it-kontrollien arviointi
 • sukupolvenvaihdokset
 • yritysjärjestelyt