Vaikuttaminen ja valiokunnat

Vaikuttaminen

Keski-Suomen kauppakamarin vaikuttamistyö pohjautuu vuosittain uudistettavaan vaikuttamissuunnitelmaan. Vuoden 2017 vaikuttamissuunnitelma on jaettu neljään osa-alueeseen, jotka kattavat maakunnan ja sen yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen, johtamiseen ja yhteyksien muodostamiseen liittyvän vaikuttamistyön.

Kauppakamari on vaikuttanut pitkäjänteisesti Nelostien rakentamisen edistämiseen, taistellut kilpailukykyisen lentoliikenteen puolesta, raivannut esteitä kasvuyritysten tieltä ja muodostanut kumppanuuksia yritysten välille.

Valtuuskunta

Valtuuskunnan tehtävänä on valita kauppakamarin hallituksen jäsenet lukuun ottamatta puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia. Lisäksi se nimeää valiokunnat ja niiden jäsenet. Valtuuskunta linjaa kauppakamarin toimintaa laaja-alaisesti. Sen jäsenet valitaan kauppakamarin syyskokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi.

Valtuuskunta 2017

Valiokuntavaikuttaminen

Valiokunnat

Valiokuntatyö on yksi kauppakamarin tärkeimmistä vaikuttamisen keinoista. Keski-Suomen kauppakamarissa varsinainen vaikutustyö tapahtuu noin 200 luottamushenkilön voimalla 7 valiokunnassa sekä Maakunta- ja Juniorikillassa. Valiokunnissa ratkotaan yhdessä maakunnan elinkeinoelämän haasteita ja nostetaan esiin paikallisia kehittämiskohteita. Valiokunnat tarjoavat jäsenilleen myös keskustelufoorumin liiketoiminnan kehittämiseksi ja toimialan haasteiden ratkomiseksi.

Finanssiala

Finanssialan valiokunta toimii keskustelufoorumina jäsenilleen sekä tuottaa valmennusta ja informaatiota toimialan vetovoimaisuuden varmistamiseksi.

Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta

Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunnan missiona on kehittää Keski-Suomen kilpailukykyä edistämällä ICT-alan kehitystä ja lisäämällä ICT:n hyödyntämistä kaikilla toimialoilla.

Kasvu ja kansainvälistyminen

Kasvu ja kansainvälistyminen -valiokunnan missiona on edistää keskisuomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Liikenne ja aluerakenne

Liikenne ja aluerakenne -valiokunta vaikuttaa mm. Nelostien ja aluerakenteen kehittämiseen sekä kaupan alan asioihin Keski-Suomessa.

Osaaminen

Osaamisvaliokunta edistää ja tukee oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä, vuorovaikutusta sekä uusia innovatiivisia toimintamuotoja.

Valmistus ja tuotanto

Valmistus- ja tuotantovaliokunta pyrkii parantamaan maakunnan eri teollisuuden alojen kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta sekä turvaamaan osaavan työvoiman saatavuutta.

Matkailuhallitus

Keski-Suomen matkailuhallituksen keskeisimpänä tehtävänä on matkailuelinkeinon kilpailukyvyn kehittäminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen Keski-Suomessa.

Maakuntakilta

Uusi Maakuntakilta korvaa entiset paikallisvaliokunnat. Valiokunta koostuu mm. kehittämisyhtiöiden ja yritysten edustajista ympäri maakuntaa.

Juniorikilta

Juniorikillan jäsenistön muodostavat aktiiviset ja ansioituneet Nuorkauppakamarilaiset.